Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Lelij en Termaat


Huisartsenpraktijk Lelij en Termaat

Gerbrand Bakkerstraat 125b
9713 HH Groningen
Telefoon: 050-3129216
Spoed: 050-3604755
Fax: 050-3112680
Receptenlijn: 050-3604982

M.Termaat, huisarts BIG-nummer: 99058479001

J.M.Lelij,huisarts BIG-nummer: 79022448001

lelijtermaat.praktijkinfo.nl

E-mail: huisartsenpraktijk@lelij-termaat.gerritzorgnet.nl


Home

Van harte welkom op de website van onze huisartsenpraktijk.

U vindt hier o.a. informatie over de praktijk en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Ook kunt u lezen wie wij zijn, hoe u bijvoorbeeld herhaalrecepten kunt aanvragen en hoe u onze praktijk kunt vinden.

Praktijkinformatie

Spoedgevallen

Voor dringende zaken tussen 08:00 en 17:00 kunt u onze spoedlijn bellen.

Het telefoonnummer is: 050-3604755

Dit telefoonnummer is allen voor spoedeisende zaken en niet voor het maken van afspraken etc.


De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten wilt u dan eerst bellen met de praktijk dat u eraan komt, zodat de huisarts alvast rekening kan houden met uw komst.

Openingstijden

De praktijk is bereikbaar van 08:00 tot 10:30 voor:

 • Het maken van afspraken
 • Het aanvragen van een telefonisch consult
 • Het aanvragen van een visite

Vanaf 10:30 tot 11:15 is de praktijk alleen te bereiken voor spoedgevallen op tel.nr 050-3604755.

Binnen deze tijden overlegt de assistente met de huisarts en is er tevens koffiepauze.

Tussen 12:00 en 13:00 heeft de assistente lunchpauze en zijn we alleen te bereiken in geval van

spoed op tel.nr 050-3604755.

Tussen 14:00 en 15:00 is de assistente spreekuur aan het doen en is ze alleen te bereiken voor

spoedgevallen op tel.nr: 050-3604755.

 

 

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08:00 tot 10:30 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Telefonisch spreekuur

Telefonisch terugbelspreekuur

U belt tussen 08:00 en 10:30 uur naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later die dag terug.

Uitslagen

Bel voor uitslagen met de assistente elke werkdag tussen 13:00 en 14:00 uur.

Huisbezoek

Huisbezoek


Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Hiervoor moet er wel een visite telefonisch worden aangevraagd voor 10:30 uur 's ochtends.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Herhaalmedicatie

U kunt herhaalmedicatie bij onze praktijk op 2 manieren aanvragen:

 

de receptenlijn:

Op telefoonnummer 050-3604982 kunt u uw herhaalmedicatie inspreken 24 uur per dag.

Recepten ingesproken voor 11:00 in de ochtend ligt de volgende werkdag klaar bij uw apotheek

 

de website:

Let op hiervoor moet u zich eenmalig registreren op de website. Hiervoor geld dezelfde regel medicatie

wat voor 11:00 's ochtends wordt aangevraagd ligt de volgende werkdag klaar bij uw apotheek.

 

Avond-,nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost/doktersdienst

Heeft u buiten kantoortijden met spoed medische hulp nodig?

Kan deze hulp niet worden uitgesteld tot de volgende dag? Dan kunt u terecht bij Doktersdienst Groningen. Zij helpen u graag als u telefonisch contact opneemt . U kunt bellen met telefoonnummer 0900-9229


Openingstijden
Iedere werkdag na 17:00 , op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost

Het adres van de huisartsenpost is:

Doktersdienst Groningen
Damsterdiep 191 c
9713 EC Groningen

http://www.doktersdienstgroningen.nl/

 Waarneemgroep

De praktijk heeft de zorg buiten kantooruren binnen de waarneemgroep geregeld.

Assistentenspreekuur

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suikercontrole
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • zwachtelen
 • verstrekken van informatiefolders


Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 08:00 en 10:30 uur.

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige ( SPV-er)

 

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) Petra Dijkema werkt namens de Geestelijke gezondheidszorg als consulent in de huisartsenpraktijk. Uw huisarts verwijst u naar de SPV als hij of zij vermoedt dat psychische factoren van invloed zijn op uw klachten. De SPV zal samen met u uw problemen in kaart brengen.

Het resultaat van het gesprek is een advies aan de huisarts over de wijze waarop uw klachten behandeld kunnen worden. In veel gevallen kan dit binnen het gehanteerde 5 gesprekken model binnen de huisartsenpraktijk. Soms is het zo dat, in overleg met u en uw huisarts, wordt besloten om u door te verwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog of een psychiater.

Petra is aanwezig op de volgende werkdag:

1 keer in de 2 week op de donderdag

 

Accreditatie

NHG-Praktijkaccreditering® voor Huisartsenpraktijk Lelij en Termaatlogo praktijkaccreditatie

NHG praktijkaccreditatie is hét kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken. Met het keurmerk geven huisartsen aan dat zij continu en meetbaar werken aan kwaliteit. In de praktijk betekent dit dat huisartsenpraktijken werken aan de verbetering van hun praktijkvoering, medisch handelen en de tevredenheid van hun patiënten. Dit keurmerk biedt zorgverzekeraars en patiënten de garantie dat de huisarts zijn vak uitoefent volgens de richtlijnen van de beroepsgroep en zich continu wil verbeteren.

Aan Huisartsenpraktijk Lelij en Termaat is in juli 2012 de NHG-Praktijkaccreditering® toegekend.

In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit. Het medisch handelen en de praktijkvoering en-organisatie zijn doorgelicht. Ook is er een enquête onder een aantal patiënten van de praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeterplannen opgesteld, waarmee zij haar kwaliteit de komende tijd zal verhogen.

Met alle geleverde inspanningen voldoet zij aan de criteria voor NHG-Praktijkaccreditering® . De huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners hebben meer inzicht gekregen in hun kracht en verbeterpunten. Patiënten hebben baat bij optimale zorg.

Voor meer informatie over NHG-Praktijkaccreditering® kunt u de website www.praktijkaccreditering.nl bezoeken.