Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige ( SPV-er)

 

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) Petra Dijkema werkt namens de Geestelijke gezondheidszorg als consulent in de huisartsenpraktijk. Uw huisarts verwijst u naar de SPV als hij of zij vermoedt dat psychische factoren van invloed zijn op uw klachten. De SPV zal samen met u uw problemen in kaart brengen.

Het resultaat van het gesprek is een advies aan de huisarts over de wijze waarop uw klachten behandeld kunnen worden. In veel gevallen kan dit binnen het gehanteerde 5 gesprekken model binnen de huisartsenpraktijk. Soms is het zo dat, in overleg met u en uw huisarts, wordt besloten om u door te verwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog of een psychiater.

Petra is aanwezig op de volgende werkdag:

1 keer in de 2 week op de donderdag