Zorgaanbod

Het basisaanbod van onze praktijk bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten. Voor veel voorkomende klachten bestaat het aanbod uit diagnose en behandeling, bij minder voorkomende klacht verwijst onze praktijk door. Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten kunt u terecht bij de Doktersdienst Groningen. De zorg door de Doktersdienst Groningen beperkt zich tot spoedeisende hulp. Het basisaanbod van onze praktijk sluit volledig aan bij “Aanbod huisartsgeneeskundige zorg (LHV, 2015)”.

 

Aanvullende zorg die door onze praktijk geleverd wordt:

 • Oogboring bij corpus alienum in oog
 • Injectie bij gonarthrosis en artrose (schouder: cyriax injectie; carpaal tunnel en triggervinger: injectie corticosteroid)
 • Influenza vaccinatie
 • Chirurgisch verwijderen van lokale zwelling/knobbel (bijvoorbeeld lipoom), benigne huidafwijkingen, atheroomcyste
 • Chirurgische behandeling ingegroeide nagel
 • Diabetes Mellitus type 2: geprotocolleerde behandeling via GHC
 • Plaatsen van Mirena, koperhoudend spiraal, implanon
 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • Hechtingen verwijderen
 • Zoladex injecties
 • MRSA-kweken
 • Systematisch bepalen van risico op hart- e vaatziekten (CVRM)
 • Teledermatologie en dermatoscopie